Vásárlási tudnivalók, ÁSZF

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

I. - Elérhetőségeink:

Cégnév: Gál és Társa Kft.
Cím: Magyarország, 1032 Budapest, Kiscelli u. 74.
E-mail: gal@llumar.hu
Telefonszám: +36-1-250-1991
Weboldal: https://potlas.llumar.hu

II./A - A műbizonylat pótlás részletes leírása

Weboldalunkon (https://potlas.llumar.hu) a LLumar fóliával történt autófóliázáshoz kiállított, de elveszett, eltűnt, megsemmisült, stb. műbizonylatok pótlásához nyújtunk segítséget. Pótolni kizárólag hivatalos LLumar kivitelező partnerünk által már kiállított műbizonylatot áll módunkban. Ennek nyilvántartásához egy adatbázist működtetünk. Weboldalunkon igényelheti műbizonylata ellenőrzését gépjárműve rendszámának, vagy tulajdonosa adatainak megadásával. Sok esetben rendszámcsere miatt igénylik a pótlást, ekkor tisztában kell lennünk a jármű fóliázás idején rendelkező rendszámával. Amennyiben megtalálható adatbázisunkban, abban az esetben pótolható az adott műbizonylat.

Az igénylés beérkezését követően kollégáink 1 munkanapon belül kapcsolatba lépnek az igénylővel, a megadott elérhetőségei valamelyikén, és tájékoztatják a műbizonylat állapotáról, ill. pótláshoz szükséges további teendőkről.

II./B - Fizetés, kézbesítés

1. Személyesen (Budapest III. kerület Kiscelli utca 74. - bejárat a San Marco utca felől) irodánkban a pótlási díjat fizetheti készpénzzel, vagy bankkártyával is. A pótolható műbizonylatot azonnal kézhez kapja.

2. A pótlást igényelheti postai úton (Magyar Posta Zrt.) is, ebben az esetben az alábbi fizetési módok közül választhat:

a) Előreutalás: a műbizonylat ellenőrzését követően elküldjük a pótlási díj átutaláshoz szükséges adatokat. Átutalás esetén a közleményben a gépjármű rendszámát tüntesse fel minden esetben! A műbizonylatot ajánlott levél formájában postázzuk!

b) Utánvét: a műbizonylat ellenőrzését követően utánvétes postai levélként adjuk fel a megadott postázási címre. A pótlás és a postázás díját a kézbesítő postásnak (vagy a helyi postán) kell fizetnie.

c) Online bankkártya: fizethet a Borgun zárt, biztonságos online fizető felületén is. A műbizonylat ellenőrzését követően kollégánk egy egyedi link küldésével teszi elérhetővé a fizetési felületet. Ez az opció a leggyorsabb, hiszen mindkét fél azonnali visszaigazolást kap a befizetésről. A műbizonylatot ebben az esetben is ajánlott levél formájában postázzuk!

III./A - Fólia és fóliázó szerszámok vásárlása

Fólia és fóliázó szerszámok vásárlására a vásárló jelenléte nélkül is van lehetőség. Ilyen esetekben rendelést kizárólag e-mailben fogadunk el kapcsolati elérhetőségeinken. Az e-mail beérkezését követő 1 munkanapon belül kollégánk kapcsolatba lép a vásárlóval a rendelés pontosítása / visszaigazolása érdekében. A vásárló különleges kérésére van lehetőség vágott tekercsek vásárlására is, ebben az esetben a csomagolás megbontásra a teljes tekercs megvágásra kerül, így az elállási jog nem gyakorolható valamint vágási felár számítható fel.

III./B - Fizetés, kézbesítés

1. Személyes vásárlás esetén fizetheti készpénzzel, vagy bankkártyával is.

2. Előre utalásos fizetés, ekkor a kézbesítés GLS, vagy saját szállítóval történik, ill. személyes átvételre is van lehetőség.

3. GLS futárszolgálaton keresztül utánvéttel.

4. Online bankkártya: a Borgun zárt, biztonságos online fizető felületén. Ebben az esetben a kézbesítés GLS, vagy saját szállítóval történik, ill. személyes átvételre is van lehetőség.


IV. - Visszatérítésre / visszafizetésre vonatkozó szabályok, a vásárlástól való elállás feltételei:

1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

a. nem illeti meg a vásárlót az elállási jog: teljesen egyedi, kifejezetten a vásárló kérésére készített termék esetén (pl.: műbizonylat).

b. Fólia / szerszám vásárlásra vonatkozó elállás: Vásárló az elállási jogának gyakorlását kizárólag teljes gyári hosszban vásárolt és bontatlan csomagolású tekercs esetén fogadjuk el. Szerszám vásárlás esetén, csak sérülésmentes, nem használt eszköz veszünk vissza

2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

3. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

5. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

f. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

g. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

h. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

i. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

6. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.

7. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

8. Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni.

9. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

10. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

11. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és használatának megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

12. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

13. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

14. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

15. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

16. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

17. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

18. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

V. - Törvényi hivatkozások

Adatkezelés
2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Jótállás
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

Szerzői jogok
1999. évi LXXVI. törvény

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól